1-chloro-3-fluoro-5-nitro-benzene
  • 品牌:恒昌
  • 产地:湖北
  • 货号:HC1379
  • cas:4815-64-9
  • 价格: ¥1/千克
  • 发布日期: 2023-08-10
  • 更新日期: 2024-02-27
产品详请
产地 湖北
货号 HC1379
品牌 恒昌
用途 工业原材料,用于工业化大生产
英文名称 1-chloro-3-fluoro-5-nitro-benzene
CAS编号 4815-64-9
别名 1-chloro-3-fluoro-5-nitro-benzene
纯度 99%
规格 25kg/200kg/5kg/1kg
包装 依据产品性状而定,一般为:纸板桶或镀锌铁桶
分子式 C6H3ClFNO2
级别 医药级
1-chloro-3-fluoro-5-nitro-benzene
CAS:4815-64-9
别名:1-chloro-3-fluoro-5-nitro-benzene
英文名:1-chloro-3-fluoro-5-nitro-benzene
分子式:C6H3ClFNO2
分子量:175.545
类别:其他>化学试剂>卤化物>
3个下游产品
4863-91-6 3-氯-5-氟苯胺
955978-85-5 6-fluoro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-[1,3,2]dioxaborolan-2-yl)-1H-indole
885520-79-6 4-氯-6-氟吲哚

生产厂家优惠供应以下品种,欢迎咨询:
3386-87-6 乙二醇双(丙腈)醚
19327-39-0 四聚乙二醇单辛醚
1680-31-5 碳酸二辛酯
5333-42-6 2-辛基-1-十二烷醇
4297-95-4 苯基亚膦酸钠
93-60-7 烟酸甲酯
1072-71-5 2,5-二巯基噻二唑
6428-31-5 直接耐晒黑G
39423-51-3 聚醚胺 T 403; 氨基封端三羟甲基丙烷三聚丙二醇醚
1306-38-3 氧化铈