γ-戊内酯
  • 品牌:恒昌
  • 产地:湖北
  • 货号:HC1138
  • cas:108-29-2
  • 价格: ¥1/千克
  • 发布日期: 2023-08-10
  • 更新日期: 2024-04-21
产品详请
产地 湖北
货号 HC1138
品牌 恒昌
用途 工业原材料,用于工业化大生产
英文名称 γ-valerolactone
CAS编号 108-29-2
别名 丙位戊内酯; 4-戊内酯; 1,4-戊内脂; γ-Methyl-γ-butyrolactone; 4-甲基丁内酯; Gamma-戊内酯; 戊內酯; Y-戊酸内脂; A-戊内酯;
纯度 99%
规格 25kg/200kg/5kg/1kg
包装 依据产品性状而定,一般为:纸板桶或镀锌铁桶
分子式 C5H8O2
级别 医药级
γ-戊内酯
CAS:108-29-2
别名:丙位戊内酯; 4-戊内酯; 1,4-戊内脂; γ-Methyl-γ-butyrolactone; 4-甲基丁内酯; Gamma-戊内酯; 戊內酯; Y-戊酸内脂; A-戊内酯;
英文名:γ-valerolactone
分子式:C5H8O2
分子量:100.116
类别:生物及医药化学品>医药中间体>粉末香精
物化性质:外观与性状:无色至淡黄色透明液体
密度:1.05
沸点:207-208oC
熔点:-31oC
闪点:96oC
折射率:1.432-1.434

储存条件:Keepawayfromsourcesofignition.Storeinacool,dryplace.Storeinatightlyclosedcontainer.
94个上游原料
123-76-2 乙酰丙酸
624-45-3 乙酰丙酸甲酯
539-88-8 乙酰丙酸乙酯
626-95-9 1,4-戊二醇
591-12-8 当归内酯
105个下游产品
111-84-2 壬烷
110444-32-1 3-(2,4-dimethylheptyl)-5-methyloxolan-2-one
112146-12-0 N,N-diethyl-4-hydroxypentanamide
10468-61-8 4,5,8-三甲基-3,4-二氢-1(2H)-萘酮
502-56-7 5-壬酮

生产厂家优惠供应以下品种,欢迎咨询:
163795-75-3 SYBRGREENⅠ核苷酸胶体染料
82200-53-1 4-((6-(丙烯酰氧基)己基)氧基)苯甲酸4-甲氧苯基酯
120-32-1 4-氯-2-苄基苯酚
569-64-2 孔雀石绿
93224-85-2 2-溴-6-氯苯甲酸
143-22-6 三甘醇单丁醚
103-76-4 1-(2-羟乙基)哌嗪
780-69-8 苯基三乙氧基硅烷
5138-18-1 磺基琥珀酸
64-20-0 四甲基溴化铵